УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ в процес на съответствие NF525

Аз, долуподписаният, Франсоа Варколие, главен изпълнителен директор на INFOCERT, удостоверявам, че компанията:

CAMPING CARE BV

Регистриран Wilhelminastraat 8 7591TN Denekamp Холандия

NL 859510785B01

Регистриран е в процес на съответствие NF 525 за своя софтуер: Camping.care

Одитът трябва да бъде извършен преди 29 февруариth, 2024 на софтуера, за да

да може да го оцени и да даде становище относно съответствието на посочения софтуер.

Ако се докаже, че е съвместим, сертификат NF 525 ще бъде издаден от AFNOR CERTIFICATION

които ще удостоверяват съответствието в съответствие с условията за непроменимост,

сигурност, съхранение и архивиране на данните, предвидени от френското законодателство в 3°

bis от дял I на член 286 от общия данъчен кодекс

Авиньон, 30 октомври 2023 г

Изпълнителен директор на Infocert
Франсоа Варколие

 

Изтеглете PDF

GDPR-съвместима значка-1 (1)
bg_BGBulgarian